Aktuality z obce

Test

03.02.2020 v 21.31

test H1

Občan – Fyzická osoba
Pohřební posezení: 500 Kč
Soukromá akce (oslavy, výročí, apod.): 1000 Kč/1 den
Společenská zábava: 1500 Kč/1 den
Komerční účely – firmy:
V období od 1.5. do 15.9. (bez použití plynového topení) 4000 Kč/rok
V období od 16.9. do 30.4. (bez použití plynového topení) 6000 Kč/rok

Projednáno Zastupitelstvem
obce Hoštice dne 12.12.2019

Platné od 1.1.2020

Poplatkypronájmu kult.místností 2020 [doc]

 

Poplatky Odpady, Pes (rok 2020)

01.01.2020 v 20.45

Poplatky pro rok 2020
Jedna osoba v domácnosti: 500 Kč/rok
Chalupáři: 500 Kč/rok
Podnikatelé: 500 Kč/rok
Každá další popelnice na číslo popisné 500 Kč/rok
1 popelnice (nájem): 0 Kč/rok
Pes:
Jeden pes na číslo popisné: 100 Kč/rok
Každý další pes na číslo popisném: 300 Kč/rok

Projednáno Zastupitelstvem
obce Hoštice dne 12.12.2019

Platné od 1.1.2020

Poplatky platné- odpady,pes [pdf]2020

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Zobrazit celý článek

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018
Zobrazit celý článek

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018

Program jednání:
1) Žádost o povolení parkovacího místa
2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění
3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy
4) Projektové záměry
5) Doplnění vybavení SDH
6) Rozpočtové opatření č.2