Aktuality z obce

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

II. Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020

Omezení poštovních služeb

19.03.2020 v 22.00

Obec Hoštice oznamuje ,
informuji Vás o o změnách provozu klasických poboček ČP, a to ode dneška 19. března 2020. Prosím Vás, abyste tyto informace také předali svým občanům.

Tisková zpráva shrnující informace je zde: https://www.ceskaposta.cz/-/omezeni-pobocek

Vedoucí oblastních pošt budou celý den usilovně upravovat otevírací doby tak, aby:
Na všech poštách byla otevírací doba mezi 10:00 – 12:00 pro obyvatele 65+ (na úplně malých poštách, kde je otevírací doba krátká, např. 2 hodiny bude pošta otevřena např. 9:00 – 11:00, aby byla pošta dostupná pro všechny občany)
Všechny pošty budou uzavřeny nejpozději 16:00 hod. Pošty, které končí již dnes dříve, nebudou prodlužovány a spíše jejich otevírací doba bude jen dopoledne, tj. nejčastěji 8 – 12 hod.
Velké pošty budou mít otevřeny buď s malou přestávkou nebo po celou dobu nejméně 8 – 16 hod.
Změny otevíracích pošt nebude možné aktualizovat na webových stránkách ČP. Základní informace bude pouze na vývěskách na vstupu do pošty. Proto uvítáme pomoc starostů v tom, aby informace formou vyhlášení v rozhlase nové otevírací doby a informace v tiskové zprávě a dostali informace k občanům.
Co se týká Pošt Partner, platí to, že se provozovatelé těchto pošt mohou rozhodnout sami o změnách otevírací doby.

Pošta v Litenčicích bude otevřena
od 8 hod do 11 hod

Obec Hoštice oznamuje , že  v souvislosti s COVID-19 bude od 15.3.2020 do odvolání uzavřen Obecní úřad Hoštice, včetně  knihovny.

Zobrazit celý článek

Test

03.02.2020 v 21.31

test H1

Občan – Fyzická osoba
Pohřební posezení: 500 Kč
Soukromá akce (oslavy, výročí, apod.): 1000 Kč/1 den
Společenská zábava: 1500 Kč/1 den
Komerční účely – firmy:
V období od 1.5. do 15.9. (bez použití plynového topení) 4000 Kč/rok
V období od 16.9. do 30.4. (bez použití plynového topení) 6000 Kč/rok

Projednáno Zastupitelstvem
obce Hoštice dne 12.12.2019

Platné od 1.1.2020

Poplatkypronájmu kult.místností 2020 [doc]

 

Poplatky Odpady, Pes (rok 2020)

01.01.2020 v 20.45

Poplatky pro rok 2020
Jedna osoba v domácnosti: 500 Kč/rok
Chalupáři: 500 Kč/rok
Podnikatelé: 500 Kč/rok
Každá další popelnice na číslo popisné 500 Kč/rok
1 popelnice (nájem): 0 Kč/rok
Pes:
Jeden pes na číslo popisné: 100 Kč/rok
Každý další pes na číslo popisném: 300 Kč/rok

Projednáno Zastupitelstvem
obce Hoštice dne 12.12.2019

Platné od 1.1.2020

Poplatky platné- odpady,pes [pdf]2020

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Zobrazit celý článek

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018
Zobrazit celý článek