Home


Obec Hoštice leží 18 km jihozápadně od okresního města Kroměříž na úpatí Litenčických vrchů. Osada je zmiňována již v roce 1141 ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Byla již před polovinou 14. století farní vsí. V držení hoštického zboží se vedle místních vladyků vystřídala řada dalších šlechtických rodů, mimo jiné páni z Kravař, Zástřizlové a rytíři z Hrádku. V roce 1685 kupují statek Žalkovští z Žalkovic, v jejichž rukou se udržel až do roku 1766. Nejpozději na počátku jejich vlády byl na místě zpustlé tvrze vybudován jednopatrový, později dále upravovaný zámek. Rytíři Žalkovští se rovněž zasloužili o výstavbu farního kostela sv. Jiljí, jak dokládá rodový erb, který je součástí jeho freskové výzdoby. V roce 1799 získávají Hoštice baronové Geisslernové, z nichž Ferdinand (1751–1824) proslul jako vynikající hospodář. Zabýval se šlechtěním ovcí, pěstováním jetele i ovocnářstvím a z hoštického statku učinil vzorové hospodářství napodobované nejen na Moravě. Po roce 1875, kdy Hoštice patřily hrabatům Dubským z Třebomyslic, na zdejším zámku pobývala a tvořila významná rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbachová, rozená Dubská (1830–1916).

Současné Hoštice jsou obcí s rozšířenou působností s pověřeným městským úřadem Morkovice-Slížany. Obec má 154 stálých obyvatel a 125 popisných čísel (údaj ze prosince 2015).