Zastupitelstvo

Starosta obce

Miroslav Herodek

Místostarosta obce

Milan Navrátil

Členové zastupitelstva:

Petr Kadlík, Ing.
Ján Kubis
Petr Machálek
Antonín Procházka
Miroslav Výrostek