Veřejná vyhláška

19.11.2018 v 19.34

doručení aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje  Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č.2
Verejna_vyhlaska_doruceni_A2ZUR_ZK_a_uplneho_zneni(PDF)