Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva (15. 8. 2018)

05.08.2018 v 20.29

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva :
15. 8. 2018 v 18 hodin v kanceláři obecního úřadu Hoštice 74
Program jednání:
1) Žádost o odprodej pozemku
2) Úřad pro zastupování státu, projednání pozemků pro bezúplatný převod
3) Hody 2018
4) Záměr prodeje části pozemku obecní parcely č.p. 1104/1 u stavební parcely st. 89
5) Smlouva o právu provést stavbu ( vodovodní přípojka RD č. 5 Hoštice )
6) Návrhy a dikuse