Aktuality z obce

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Zobrazit celý článek

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018
Zobrazit celý článek

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018

Program jednání:
1) Žádost o povolení parkovacího místa
2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění
3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy
4) Projektové záměry
5) Doplnění vybavení SDH
6) Rozpočtové opatření č.2