Aktuality z obce

Naší obci se podařilo v letošním roce 2019 uskutečnit první etapu opravu chodníků a veřejné osvětlení za finanční podpory Zlínského kraje.

Hody 2018 (1.9. – 2.9.2018)

27.08.2018 v 5.07

HODY 2018 1-2.9

Program :
Sobota 1.9. od 13 hod do 18 hod Zobrazit celý článek

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Zobrazit celý článek

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018
Zobrazit celý článek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

06.05.2018 v 21.06

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a oznámení o konání veřejného projednání
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

 

Veřejné jednání – veřejná vyhláška (PDF)

 

Níže jsou uvedeny informace ohledně placení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Zobrazit celý článek

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018

Program jednání:
1) Žádost o povolení parkovacího místa
2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění
3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy
4) Projektové záměry
5) Doplnění vybavení SDH
6) Rozpočtové opatření č.2

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Zobrazit celý článek

Oznámení o době a místě konání o volbě prezidenta republiky v obci Hoštice.

1. II kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:
V pátek 26.1. 2018 v době od 14.oo hodin do 22.oo hodin,
v sobotu 27.1. 2018 v době od 8.oo hodin do 14.oo hodin.
Zobrazit celý článek