Aktuality z obce

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva –25. 4. 2018

Program jednání:
1) Žádost o povolení parkovacího místa
2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění
3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy
4) Projektové záměry
5) Doplnění vybavení SDH
6) Rozpočtové opatření č.2

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Zobrazit celý článek

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 21. 3. 2018 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan, Machálek Petr,

Omluven: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Zapisovatel: Navrátil Milan

Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Schválení programu zasedání
3.) Volba ověřovatelů zápisu
4.) Rozpočtové opatření č. 1
5.) Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar
6.) Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní
komunikace“
7.) Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8.) Obecné závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
9.) Plán kulturních akcí pro rok 2018
10.) Plán pracovních akcí pro rok 2018
11.) Návrh na zakoupení techniky na sezónní práce
12.) Demolice budovy č. p. 3 – projednání dalšího postupu
13.) Žádost o odkup pozemku pod domem č.p. 64

Zapis_c_39_14_18

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 21. 3. 2018 – v kanceláři OÚ
v 18.00 hodin.

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar
3. Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní komunikace“
4. Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
5. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
6. Plán kulturních akcí pro rok 2018
7. Plán pracovních akcí pro rok 2018
8. Návrh na zakoupení techniky Husqvarna na sezónní práce
9. Kronika obce Hoštice – kontrola zápisů
10. Demolice budovy č. p. 3 – projednání dalšího postupu
11. Žádost o odkoupení pozemku pod domem č.p. 64

Vyvěšeno: ………………………….

Sejmuto: ……………………………

Oznámení o době a místě konání o volbě prezidenta republiky v obci Hoštice.

1. II kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:
V pátek 26.1. 2018 v době od 14.oo hodin do 22.oo hodin,
v sobotu 27.1. 2018 v době od 8.oo hodin do 14.oo hodin.
Zobrazit celý článek

Státní veterinární správa pro Zlínský kraj vyhlašuje mimořádná veterinární opatření.

Všem chovatelům prasat domácích na území Zlínského kraje se nařizuje nejpozději do 31.1.2018 nahlásit na příslušném obecním úřadě své chovy. Zobrazit celý článek